Масови проверки дали високите сгради над 10 етажа отговарят на специални изисквания за пожарна безопасност

  Високите сгради трябва да отговарят на специални изисквания  СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВИСОКИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА […]