Начало

http://domoupravitel-varna.bg/wp-content/uploads/2017/07/reklama-1.png
НОВО - ЕДИНСТВЕНО ПРИ НАС
ОСИГУРЕТЕ СИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИХОД ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ С НАШИТЕ ИНОВАТИВНИ РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА
http://domoupravitel-varna.bg/wp-content/uploads/2016/09/slide1.jpg
http://domoupravitel-varna.bg/wp-content/uploads/2016/09/officebuilding-e1474007743427.jpg
http://domoupravitel-varna.bg/wp-content/uploads/2016/09/building-010-e1474007769311.jpg
пакет Икономичен
от 3 лв/ месец
- Юридическа консултация, свързана с ЗУЕС;
- Провеждане на общо събрание;
- Вписване и съхранение на Домова книга;
- Написване на правилник за вътрешния ред и следене за неговото спазване;
- Водене на протоколи от общото събрание;
- Водене на целия обем документация, съгласно Закона за управление на етажната собственост;
- Извършване на процедурата по вписване на етажната собственост в общинския регистър на жилищата в режим на етажна собственост;
- Написване и изпълнение на бюджет на Етажната собственост.
 
 
 
 
 
пакет Основен
от 3.50 лв/ месец
- Юридическа консултация, свързана с ЗУЕС;
- Провеждане на общо събрание;
- Вписване и съхранение на Домова книга;
- Написване на правилник за вътрешния ред и следене за неговото спазване;
- Водене на протоколи от общото събрание;
- Водене на целия обем документация, съгласно Закона за управление на етажната собственост;
- Извършване на процедурата по вписване на етажната собственост в общинския регистър на жилищата в режим на етажна собственост;
- Техническа поддръжка;
- Събиране на такси за погасяван задълженията на етажната собственост за електричество, вода и др. консумативи на общите части;
- Написване и изпълнение на бюджет на Етажната собственост;
- Плащане на задълженията за електричество, вода и др. на етажната собственост.
 
 
пакет Екстра
от 5.50 лв/ месец
- Юридическа консултация, свързана с ЗУЕС;
- Провеждане на общо събрание;
- Вписване и съхранение на Домова книга;
- Написване на правилник за вътрешния ред и следене за неговото спазване;
- Водене на протоколи от общото събрание;
- Водене на целия обем документация, съгласно Закона за управление на етажната собственост;
- Извършване на процедурата по вписване на етажната собственост в общинския регистър на жилищата в режим на етажна собственост;
- Техническа поддръжка;
- Събиране на такси за погасяван задълженията на етажната собственост за електричество, вода и др. консумативи на общите части;
- Професионално почистване на общите части;
- Написване и изпълнение на бюджет на Етажната собственост;
- Плащане на задълженията за електричество, вода и др. на етажната собственост.