Снимка на Иван Портних.

Днес в Технически университет, кметът на гр.Варна заедно с проф. Росен Василев – ректор на висшето учебно заведение, и Явор Петров, председател на Съвета на директорите на „Айкарт Сървисиз” АД, откриха IT лаборатория. Техническия университет се сдоби с новата лаборатория, която е дарение от компанията. Така студентите ще имат възможността да се развиват и да опознаят бизнеса.

Снимка на Иван Портних.

 

Според г-н Портних е важно да бъде постигнат синхрон между търсенето и предлагането на кадри на пазара на труда. В тази връзка той обяви, че е инициирал поредица от срещи между представители на университетите, на IT и аутсорсинг компании, обединени от общата цел – превръщането на морската столица в привлекателно място за реализация на младите хора.

Снимка на Иван Портних.