%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b8%d0%bf

С този тип услуга Ви предлагаме да ни възложите цялостното управление на комплекса, в който живеете. Ние ще се грижим за зелените площи, за хигиената в комплекса, за чистотата около детските площадки.
Ще почистваме общите части във входа и ще водим документацията, съгласно Закона за управление на етажната собственост. Няма да Ви се налага да търсите и да плащате на отделни хора за хигиената, поддържането на тревните площи и воденето на документацията, съгласно Закона за управление на етажната собственост.