Офис Варна
 гр. Варна, кв. Възраждане
ул. Здравко Чакъров 9, търговски център „Веста“, Офис №12

Работно време
Понеделник - Петък от 9:00 до 17:30 часа
Национален телефон: 0700 200 79
За оферта: 0884 123 935
За технически проблеми: 0884 147 307
За технически проблеми: 0896 573 526
  E-mail: kantora.domoupravitelbg@gmail.com
E-mail: office@domoupravitel-varna.bg
Facebook: Кантора Домоуправител Бг

Офис Шумен
  улица "Цар Освободител " N 22
Работно време
Понеделник - Петък от 9:00 до 17:30 часа
Национален телефон: 0700 200 79

Офис:0884 161 739
  E-mail: kantora.shumen@gmail.com
Facebook страница: Кантора Домоуправител - Шумен

 гр. Добрич
ул. Независимост 2, офис №3
(хотел Добруджа)
Работно време
Понеделник - Петък от 9:00 до 17:30 часа
Национален телефон: 0700 200 79
  E-mail: kantora.dobrich.bg@gmail.com

Териториален обхват

  гр. София
Национален телефон: 0700 200 79
  гр. Шумен
Национален телефон: 0700 200 79
гр. Добрич
Национален телефон: 0700 200 79
гр. Бургас
Национален телефон: 0700 200 79
гр. Видин
Национален телефон: 0700 200 79

Офис Варна

Офис Шумен