Фирма ” Кантора Домоуправител “  е компания специализирана в управлението и поддръжката на жилищни и административни сгради, офис площи и комплекси от затворен тип. Компанията разполага с голям набор от специалисти, които управляват и поддържат над 700 наши обекти в цялата страна. Може да се доверите на нашите професионални услуги в градовете Варна, Добрич, Шумен, Бургас, София и Видин.

Още сега имате възможност да получите комплексно обслужване на Вашата Етажна Собственост, Ние Ви осигуряваме 5 отдела – информационен, технически, юридически, финансов и връзка с клиенти, които гарантират максимално качество на предоставяната услуга.

По този начин Вие ще можете да живеете спокойно, а ние ще решим всеки въникнал проблем във Вашия вход.

Какви са ползите за Вас, избирайки “ Kантора Домоуправител “ за домоуправител? 

  • вписваме се като управител на Вашата Етажна собственост в съответната Общинска администрация;
  • подобряване на събираемостта на месечните вноски във входа;
  • прозрачност при управлението на бюджета на входа, чрез представяне на регулярни отчети;
  • прецизно водене на необходимата документация, съобразно нормативните изисквания;
  • надеждно и качествено организиране на подобренията (ремонтите) в общите части, при наличие на решение на Общото събрание;
  • извършваме рекламна дейност, която генерира допълнителни доходи за Вашата Етажна собственост;
  • опит при разрешаване на различни възникнали казуси и проблеми.