• следи за правилното и стриктно предоставяне на услугата, съобразно действащата нормативна уредба в страната;%d1%8e%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0
  • съдействие на управителните органи на етажната собственост, във връзка съссъбирането на текущите такси, които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на общите части от некоректни платци в етажната собственост;
  • образуване на изпълнително производство срещу недобросъвестни и незаинтересовани съседи;