%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0

 • Изготвяне на заявления;
 • Преговори с фирми, които искат да поставят антени, рекламни пана;
 • Изготвяне на сигнали и предложения пред Община Варна, РЗИ, РДНСК и всички административни органи;
 • Съдействие при покупко-продажба на недвижим имот – изготвяне на всички необходими документи /данъчна оценка, схема, скица/;
 • Представителство пред Община Варна и данъчна администрация;
 • Съдействие за деклариране на имот и МПС;
 • Регистрация и пререгистрация на юридически лица, промяна на обстоятелства;
 • Изготвяне на договори, пълномощни, жалби, нотариални актове;
 • Процесуално представителство;

1. Юридическо обслужване за покупко-продажба на недвижимо имущество:

 • извършване на всички необходими справки според действащото законодателство, в зависимост от вида на имота, като проверките се извършват на два етапа:
 • на етап предварителен договор;
 • на етап окончателен договор, непосредствено преди подписване на нотариалния акт;
 • снабдяване с необходимите документи за сделката;
 • следене за плащания на продажната цена на имота според предварителния договор и други плащания във връзка с осъществяването на сделката,справки и банков репорт;
 • деклариране на имота в данъчната служба в законно-установеният срок;
 • лицензирани оценки на недвижими имоти;
 • съдействие при теглене на банков кредит;

2. Tехническите проверки по отношение на земя, планове, разрешения за строеж, или конструктивна експертиза.
3. Регистрация на фирма – ООД, ЕООД, включваща:

 • подготовка на всички документи, изисквани от закона;
 • откриване на набирателна сметка;
 • проследяване процеса насъдебна регистрация на фирмата;
 • регистрация на фирмата в данъчната служба, БУЛСТАТ регистър, НОИ;

4.Промени в обстоятелствата на вече регистрирана фирма, включваща:

 • подготовка на всички документи, изисквани от закона;
 • проследяване процеса по съдебна регистрация на фирмата;
 • регистрация на промените в данъчните подразделения,БУЛСТАТ регистър, НОИ.

5. Изготвяне на годишни данъчни и финансови отчети и декларации на неактивно ООД
6. Юридическа и финансова консултация
7. Административни услуги и банкови операции