• Професионален домоуправител Варнаперсонално ангажиран към Вашия вход служител, който е на Ваше разположение при всеки един възникнал проблем;
  • професионално организиране на Общи събрания;
  • водене и спазване на пълния набор от документация /книга на собствениците, правилник за вътрешния ред, разпоредби, предписания и др./
  • регистрация на етажната собственост в съответната Общинска администрация;
  • представителство пред административните органи в страната;
  • представителство пред доставчиците на услуги, сключили договор с етажната собственост;
  • ремонти дейности и поддръжка на общите части, както и контролиране на тяхното изпълнение;
  • организация и помощ при възникнали аварийни ситуации