Избирайки “ Kантора Домоуправител“ ООД за домоуправител?

  • подобряване на събираемостта на месечните вноски във входа;
  • прозрачност при управлението на бюджета на входа, чрез представяне на регулярни отчети;
  • прецизно водене на необходимата документация, съобразно нормативните изисквания;
  • надеждно и качествено организиране на подобренията (ремонтите) в общите части, при наличие на решение на Общото събрание;
  • опит при разрешаване на различни възникнали казуси и проблеми.