• контролира и следи цялата дейност и изпълнение на услугата „Професионален домоуправител” за Вашата етажна собственост;%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d1%8a%d0%bd%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8
  • приема и въвежда в изпълнение всички предложения, специфични за Вашата етажна собственост;
  • изцяло на разположение на управителните органи на етажната собственост;