• контролира и следи цялата дейност и изпълнение на услугата „Професионален домоуправител” за Вашата етажна собственост;Управление на етажна собственост
  • приема и въвежда в изпълнение всички предложения, специфични за Вашата етажна собственост;
  • изцяло на разположение на управителните органи на етажната собственост;