Касиер на етажна собственост-онлайн касиерСъбирането на таксите в една многофамилна сграда е един от най-трудните и изискващи отговорност и морал процеси.

Всяка сграда има отделна касова наличност и всеки собственик в съответната сграда, може да се запознае в наличността по нея.

Разпределяне на дължимите от всеки собственик суми, след получаване на необходимите фактури от доставчиците на услуги.

  • ежемесечно събиране от собствениците на таксите, които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на етажната собственост;
  • водене на счетоводство на приходите и разходите;
  • съхраняване и класиране на всички платежни документи;
  • задължение за предоставяне подробен отчет пред собствениците във всеки един момент;